Aliances i col·laboracions

Advocats

Area Legal Management
Mitjançant el nostre acord de col·laboració, oferim serveis especialitzats en dret mercantil, processal, civil-família, penal i dret de la construcció.
www.arealegal.info

 CIM Tax & Legal Mitjançant el nostre acord de col·laboració, oferim serveis especialitzats en dret immobiliari, especialment tot el relatiu a desnonaments, arrendaments, etc. www.cimtaxlegal.com

Legalitzacions. Llicencies d’activitat i obertura

Assegurances

Nou Tres Corredoria d’assegurances
Mitjançant el nostre acord de col·laboració, oferim tots aquells serveis relacionats amb el sector assegurador.

Auditoria

Patents i Marques

Mitjançant el nostre acord de col·laboració, oferim tots aquells serveis relacionats amb el registre de marques i patents.

Isern Patentes y Marcas
www.Jisern.com

Instalació, reparació i manteniment

Milos-Inout BCN, SL
Proveïdor per a les petites obres de paleta i reformes.

Instal·lacions Galí
Proveïdor de serveis d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sistemes de telecomunicacions.
www.installacionsgali.com