Actualment esteu veient Auditoria Retributiva

Auditoria Retributiva

El Ministeri d’Igualtat ha elaborat un document amb caràcter informatiu on pretén facilitar a les empreses el compliment de les obligacions en matèria d’auditoria retributiva.

Les empreses que elaborin un pla digualtat han dincloure una auditoria retributiva com a part integrant del diagnòstic de situació.

La guia tècnica per a l’elaboració d’auditories retributives amb perspectiva de gènere és un document informatiu que explica mitjançant deu passos el contingut que ha d’incloure una auditoria retributiva amb perspectiva de gènere.

Si necessita més informació sobre aquest o altres assumptes, no dubti a contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 467 44 67 o enviant un correu a info@sellaresga.com