Actualment esteu veient CALENDARI DE FESTES LABORALS PER A L’ANY 2023

CALENDARI DE FESTES LABORALS PER A L’ANY 2023

El dia 14 d’octubre es va publicar al BOE la relació de festes laborals per a l’any 2023 d’àmbit nacional, de Comunitat Autònoma i de les Ciutats de Ceuta i Melilla.

Com cada any, hi ha 8 dies festius (retribuïts i no substituïbles) d’àmbit estatal, 4 d’àmbit autonòmic i 2 de caràcter local, fent un total de 14 festius anuals.

Els 8 dies festius de caràcter obligatori son els següents:

 • 7 d’abril (Divendres Sant).
 • 1 de maig (Dia del Treball), dilluns.
 • 15 d’agost (Assumpció), dimarts.
 • 12 d’octubre (Festa nacional), dijous.
 • 1 de novembre (Tots Sants), dimecres.
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució), dimecres.
 • 8 de desembre (La Immaculada Concepció), divendres
 • 25 de desembre (Nadal), dilluns.

Així, a més d’aquestes vuit festivitats nacionals no substituïbles (comunes), les comunitats autònomes podran substituir els següents:

 • 2 de gener: Cap d’Any, el dia 1 de gener, cau en diumenge i es podrà traslladar al dilluns dia 2.
 • 6 de gener: Reis, divendres.
 • 19 de març: Sant Josep cau en diumenge i es podrà trasladar-se al dilluns següent dia 20 o substituir-se pel 25 de juliol (Sant Jaume), dimarts.
 • 6 d’abril (Dijous Sant).

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16755.pdf