Actualment esteu veient Qualitat. SELLARÈS ASSESSORS renova el seu Sistema de Gestió a la Norma UNE-EN ISO 9001: 2015

Qualitat. SELLARÈS ASSESSORS renova el seu Sistema de Gestió a la Norma UNE-EN ISO 9001: 2015

Els serveis de comptabilitat, obligacions tributàries, nòmina i consultoria superen amb èxit l’auditoria d’AENOR sobre els requeriments de la norma ISO 9001: 2015. D’aquesta manera, Sellarès Assessors renova per vint-i-unè any consecutiu la certificació, i consolida el seu compromís amb la qualitat i l’excel·lència.

Segons recull l’informe de l’auditor, “El Sistema de Gestió de Qualitat compleix de forma satisfactòria amb els requisits de la Norma i amb la resta de criteris d’auditoria (requisits legals i reglamentaris, requisits del client, requisits propis del sistema de gestió intern) i es considera que es troba eficaçment implantat demostrant un bon nivell de maduresa.”

L’informe d’auditoria fa menció expressa a certes qüestions del nostre Sistema de Gestió, adaptats a l’estructura d’alt nivell, com ara:

  • La compressió del context de l’organització
  • L’enfocament a riscos i oportunitats
  • El lideratge i el compromís de l’alta direcció
  • La concreció del Pla Estratègic per al període 2019-2021

Tot això és possible gràcies a tots i cadascun dels professionals i col·laboradors que formen Sellarès Assessors, encarregats de prestar els serveis i donar resposta als clients.

Des de Sellarès Assessors agraïm també als clients la confiança dipositada en la nostra organització, que segueix creixent i millorant dia a dia per satisfer les seves necessitats.

Si està interessat/da en conèixer millor la nostra organització i els nostres serveis, pot sol·licitar cita prèvia, telèfon 934674467 en horari de 8:00 a 17:00 hores de dilluns a dijous i divendres de 8 a 14:00 hores.

Si vol rebre les nostres novetats, subscriguis a la nostra newsletter.