Actualment esteu veient Conegui la nova pròrroga de limitació de l’IPC en arrendaments

Conegui la nova pròrroga de limitació de l’IPC en arrendaments

El passat mes de desembre es va publicar el BOE núm. 311 de 28/12/2022, amb el Reial decret llei 20/2022, amb noves mesures en resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, i que engloba també altres temes d’interès per a l’arrendador i l’arrendatari d’un immoble.

La mesura de la qual se li parlarà en aquest article consisteix en la nova limitació de l’IPC. A partir de la publicació del BOE i fins al 31 de desembre del 2023, l’arrendador està obligat a limitar l’augment de l’IPC relatiu a l’actualització anual dels arrendaments de l’habitatge en un 2%. Aquesta mesura fa distinció entre el propietari que és un gran tenedor i aquell que no ho és.

En el cas del gran tenedor, l’increment de l’actualització pot ser la que pactin les parts, però en cap cas no podrà superar el 2%. En cas que no es pacti res, s’aplicarà automàticament aquest percentatge.

Per contra, quan el propietari no sigui un gran tenedor, l’increment de l’actualització podrà ser la que pactin les parts sobre la base del seu IPC publicat, sense el límit màxim del 2%. Si no es pacta res, s’aplica com a màxim el 2%.

A efectes de la norma, només és aplicable per a aquelles rendes que s’hagin d’actualitzar en el període que va de l’1 de gener al 31 de desembre del 2023.

Com pot veure, aquest tema pot resultar de màxim interès per a vostè si dins del 2023 ha de renovar algun contracte d’arrendament, ja sigui com a arrendador o com a arrendatari. Si aquest és el seu cas i vol saber més sobre aquest tema, no dubti a contactar-nos fent clic a l’enllaç https://www.sellaresga.com/contacto/