Actualment esteu veient COVID-19. S’ACTIVA EL SEGON TRAM DE LA LÍNIA ICO D’AVALS

COVID-19. S’ACTIVA EL SEGON TRAM DE LA LÍNIA ICO D’AVALS

El Consell de Ministres ha aprovat un acord pel qual s’activa el segon tram de la Línia d’Avals per a empreses i autònoms que va acordar el Govern el passat 17 de març,  per valor de 20.000 milions d’euros.

El Consell de Ministres del divendres dia 10 d’abril, ha aprovat un Acord pel qual s’activa el segon tram de la Línia d’Avals per a empreses i autònoms que, per import de 100.000 milions d’euros, va acordar el Govern el passat 17 de març a través del Reial decret llei 8/2020.

El nou tram, de 20.000 milions d’euros, iguala en import a l’anterior. L’activació d’aquest nou tram es realitza abans del consum total del primer amb l’objectiu de cobrir totes les possibles operacions en cartera i permetre que entitats que estan prop d’esgotar el contingent que tenien assignat en el primer tram per a pimes i autònoms puguin continuar fent fluir el crèdit cap als seus clients.

Amb les últimes dades disponibles, les entitats financeres han registrat davant l’Institut de Crèdit Oficial gairebé 44.000 operacions de finançament, per un import avalat de 3.533 milions d’euros, que han permès la concessió de més d’una mica més de 4.550 milions d’euros de finançament. Del total d’operacions, el 99% correspon a nous préstecs i renovacions d’autònoms i pimes.

Un total de 86 entitats financeres han subscrit ja els corresponents acords de col·laboració i poden per tant distribuir el finançament amb aval de l’Estat als clients que la necessitin. L’àmplia cobertura i implantació territorial de les entitats financeres permeten la distribució dels avals entre les empreses i autònoms de tots els sectors d’activitat i de qualsevol lloc del país.

Característiques de la Línia d’Avals:

  • Igual que en el tram inicial, podran sol·licitar aquests avals de manera exclusiva les pimes i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.
  • L’aval garanteix el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes i tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un màxim de cinc anys.
  • Amb la finalitat de garantir que pimes i autònoms són els beneficiaris reals dels avals, l’Acord del Consell de Ministres reforça i precisa les previsions de l’anterior. S’estableix explícitament que el preu dels crèdits per als clients que es beneficiïn de l’aval haurà de ser inferior al dels préstecs i altres operacions per a la mateixa tipologia de client que no compten amb l’aval. Així mateix, s’inclou la prohibició que les entitats comercialitzin altres productes o serveis o condicionin la concessió del préstec avalat a la seva contractació.
  • Les pimes i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins a 30 de setembre de 2020. El termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d’Ajudes d’Estat de la Unió Europea, per Acord de Consell de Ministres.
  • La distribució de la Línia d’Avals entre els operadors es durà a terme amb els mateixos criteris que els establerts per al primer tram, en funció de la quota de mercat comunicada per cada entitat financera al Banc d’Espanya a tancament de 2019.
  • El volum màxim assignat per a cada entitat serà vàlid fins al 30 de juny. A partir d’aquesta data, els imports d’aval assignats i no utilitzats per les entitats es distribuiran entre la resta d’operadors, de manera proporcional a l’import d’aval que haguessin utilitzat fins a aquesta data.

Si estàs interessat/da en conèixer millor la nostra organització i els nostres serveis, pots contactar amb nosaltres per correu electrònic info@sellaresga.com en qualsevol moment del dia, o per telèfon al número  934674467 en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Si vols rebre les nostres novetats, subscriu-te a la nostra newsletter. Segueix-nos  a través de les xarxes socials,