Actualment esteu veient Deduccions a l’impost de societats per a empreses amb treballadors amb discapacitat.

Deduccions a l’impost de societats per a empreses amb treballadors amb discapacitat.

·Deducció. Si la vostra empresa augmenta la plantilla mitjana de treballadors amb discapacitat, podrà aplicar al vostre impost sobre societats una deducció de 9.000 euros per cada persona/mitjana d’augment (si la discapacitat física o psíquica és igual o superior al 33% i inferior al 65% ) o de 12.000 euros (si l’augment correspon a empleats amb una discapacitat igual o superior al 65%).

·Ja contractat. Els treballadors amb una discapacitat sobrevinguda o que tinguin un canvi en el grau de discapacitat (per exemple, si abans en tenien una inferior al 65% i passen a tenir-la superior a aquest percentatge) també donen dret a la deducció.

Si a un treballador li reconeixen un grau de discapacitat del 65% amb efectes des de l’1 de setembre del 2022 (abans no tenia cap discapacitat) i no hi ha altres contractacions o cessaments, l’augment de plantilla d’aquest tipus de discapacitats el 2022 serà de 0,3342 persones (1 × 122/365 dies).
I si abans d’aquest canvi l’afectat ja tenia una discapacitat de, per exemple, el 52%, el 2022 se l’haurà de tenir en compte dins de la plantilla d’empleats amb discapacitat inferior al 65% fins al 31 d’agost del dit any, i superior a partir de la data esmentada.

·Incompatibilitat. D’altra banda, recordeu que les pimes que augmenten la plantilla mitjana de treballadors i que alhora adquireixen algun actiu nou poden aplicar l’incentiu de llibertat d’amortització. Atenció! Doncs bé, aquest incentiu és incompatible amb la deducció per augment de plantilla de discapacitats, per la qual cosa, si compleix els requisits per aplicar els dos incentius, verifiqueu quin surt més a compte.

Si les inversions de l’empresa són d’una quantia escassa o s’amortitzen ràpidament, l’estalvi financer obtingut amb la llibertat d’amortització serà escàs, per la qual cosa segurament serà més convenient la deducció.

Això no obstant, si els actius tenen un preu elevat i una vida útil prolongada (per exemple, immobles), la millor opció pot ser l’amortització lliure (l’estalvi financer per diferir impostos pot superar la deducció).

Si necessita més informació sobre aquest o altres assumptes, no dubtia contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 467 44 67 o enviant un correu a info@sellaresga.com