Actualment esteu veient Des del dia 1 d’octubre els treballadors autònoms hauran de realitzar els seus tràmits per via electrònica

Des del dia 1 d’octubre els treballadors autònoms hauran de realitzar els seus tràmits per via electrònica

Des del dia 1 d’octubre els treballadors autònoms hauran de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions.

Li recordem que l’Ordre Ministerial ESS/214/2018, del 1 de març que modifica l’Ordre ESS/484/2013 reguladora del Sistema de remissió electrònica de dades (Sistema RED) en l’àmbit de la Seguretat Social, estableix l’obligatorietat dels treballadors per compte propi o autònoms d’incorporar-se a aquest sistema. No obstant això, per complir amb aquesta obligació el treballador pot optar per acollir-se a aquest sistema i gestionar els seus tràmits a través d’un autoritzat RED o directament fer ús dels serveis electrònics disponibles a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS). L’obligatorietat s’estén a la recepció de les notificacions, per la qual cosa para la seva consulta i signatura s’haurà d’accedir al servei corresponent en la SEDESS.

Una vegada incorporats, els autònoms podran fer tots els tràmits per via telemàtica, com canviar l’activitat, variació de règim, canvi de base de cotització o un canvi de companyia asseguradora, entre d’altres. Així mateix, aquest serà el canal pel qual rebi totes les notificacions oficials.

A qui afecta?

Els col·lectius afectats pel que es disposa en l’Ordre Ministerial són:

  • Els treballadors autònoms per compte propi o autònoma.
  • Els treballadors del Sistema especial de treballadors agraris (SETA).
  • Els treballadors del grup I del Règim especial de treballadors del mar.

On s’han de gestionar els tràmits amb la Tresoreria General de la Seguretat Social?

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) disposa de dos canals electrònics a través dels quals el treballador autònom podrà realitzar les seves gestions:

  • El Sistema RED (remissió electrònica de dades). A través d’aquest sistema, l’autoritzat RED actuarà en representació del treballador autònom. A la seu electrònica de la Seguretat Social (SEDESS) hi ha situats els serveis que permeten la gestió de l’assignació o designació del número d’afiliació (NAF) del treballador autònom a un autoritzat RED.
  • La seu electrònica de la Seguretat Social (SEDESS). El treballador autònom pot realitzar directament els seus tràmits amb la TGSS a través de diversos serveis electrònics disponibles en la SEDESS.

Si gestiones en seu electrònica has de disposar d’un sistema d’identificació que garanteixi i asseguri la teva identitat per accedir als serveis. Quant als sistemes d’identificació que admet la Seguretat Social són: certificat digital, DNIe o Cl@ve.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.