Actualment esteu veient Donar un immoble a un fill

Donar un immoble a un fill

Com funcionen les donacions d’immobles entre pares i fills?

Aquest tipus de transmissions estan subjectes a diversos impostos, i són els següents:

  • ISD i plusvàlua per al fill. La donació d’immobles als fills està subjecta a tres impostos diferents. D’una banda, el fill que rep l’immoble ha de satisfer l’ISD (impost sobre donacions) i la plusvàlua municipal (impost potestatiu que els ajuntaments poden establir o no).
  • IRPF per al pare. El progenitor que dóna l’immoble haurà d’assumir la tributació per IRPF del guany patrimonial derivat del possible augment de valor que hagi experimentat aquest immoble des que el va adquirir. 

 

Quines alternatives hi ha? Planificar la donació per reduir costos.

Costos de la donació. Tal com s’ha indicat abans, si doneu un bé immoble a un fill, aquest haurà de satisfer l’ISD i la plusvàlua municipal. Per tant, es pot reduir la tributació de la donació si assumeix el pagament dels costos d’aquesta manera:

  • Vostè podrà computar aquestes despeses com un valor de transmissió menor a efectes del seu IRPF, reduint així la quota a pagar.
  • El seu fill, per part seva, haurà de declarar una segona donació per l’ISD i la plusvàlua municipal que vostè haurà assumit.

Estalvi. En molts casos, l’impost de donacions més gran derivat del pagament d’aquests costos serà inferior a l’estalvi que gaudireu en el vostre IRPF, cosa que us permetrà reduir la tributació global de la donació.

 

Què haurà de tener en compte al donar l’immoble?

  • Què i quan per obtenir estalvis fiscals.
  • L’antiguitat i la plusvàlua per saber les modificacions que adquirirà l’immoble en relació amb els impostos.
  • L’IRPF i els coeficients d’abatiment. El moment de la venda afecta l’IRPF si l’immoble va ser adquirit abans del 31 de desembre del 1994.
  • Homogeneïtzació fiscal. Això pot afectar si l’immoble està situat en alguna comunitat autònoma amb bonificacions per a aquest tipus de donacions.

És molt important que deixi constància a l’escriptura de donació que vostè assumirà el cost de la plusvàlua municipal i de la resta dels costos del seu fill. Aquests costos reduiran el guany patrimonial que haurà de declarar al seu IRPF i, en global, la tributació serà inferior.

Com veieu, la donació pot resultar una bona decisió tant d’estalvi com de futur per a la vostra família. 

Si necessiteu més informació sobre aquest o altres assumptes, no dubteu a contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 467 44 67 o enviant un correu a info@sellaresga.com