Actualment esteu veient Els treballadors ja no hauran de lliurar la baixa mèdica a l’empresa

Els treballadors ja no hauran de lliurar la baixa mèdica a l’empresa

El 5 de gener de 2023 es va publicar al BOE el Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, que regula determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal, en els primers 365 dies de la seva durada. Aquests canvis tenen la finalitat d’agilitzar els tràmits i eliminar les obligacions burocràtiques.

A partir de l’1 d’abril del 2023 els metges d’atenció primària ja no lliuraran dues còpies del comunicat mèdic als treballadors amb baixa mèdica. La gestió passarà a ser telemàtica i seran els professionals sanitaris i les empreses els encarregats de gestionar aquests tràmits. És a dir, que a partir del mes d’abril, si necessiteu una baixa mèdica, només rebreu una còpia del document, i l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) serà qui ho comuniqui a la vostra empresa. Aquesta comunicació s’ha de fer com a màxim el primer dia hàbil després de la recepció d’aquestes dades.

Es preveu l’obligació per part de les empreses de transmetre a l’INSS, mitjançant el sistema de remissió electrònica de dades (RED), de manera immediata i en el termini màxim de tres dies hàbils, les dades que es determinin mitjançant ordre ministerial.

Com pot veure, aquest tema està a l’ordre del dia i segurament sigui del seu interès rebre més informació o assessorament. Si així ho vol, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, estarem encantats d’ajudar-li: https://www.sellaresga.com/contacto/