Actualment esteu veient Finançament i Liquiditat

Finançament i Liquiditat

Moltes empreses tenen una falta de liquiditat crònica, fins i tot amb el negoci ja consolidat. En aquest article explicarem per què es produeix aquesta situació i algunes mesures que es poden prendre per evitar-ho.

 

L’origen del problema: Inversió inicial i l’actiu no corrent

En molts casos, la manca de liquiditat procedeix d’un finançament insuficient en iniciar l’activitat. És habitual que el capital aportat més els préstecs sol·licitats s’ajustin a la suma de les inversions en actiu no corrent (maquinària, instal·lacions, ordinadors…), sense tenir en compte que també hi ha una part de l’actiu corrent, concretament una part de les existències i dels comptes a cobrar, que acaba sent una inversió permanent.

 

El problema perdura

En teoria, aquesta manca de liquiditat inicial es va solucionant amb el temps, amb els beneficis s’aniran generant recursos addicionals que corregiran el desfasament inicial, però moltes vegades el problema es manté en el temps.

Per tant, cal fer controls periòdics que confirmin que el fons de maniobra de l’empresa és positiu, que els actius corrents que acaben sent permanents també estan finançats amb recursos a llarg termini. Una reacció immediata davant de possibles desviacions evitarà mals majors.

Pel que fa a les mercaderies obsoletes, el millor és vendre-les com més aviat millor, encara que sigui a preu de saldo, o donar-les de baixa. Tot i que la pèrdua aflorarà immediatament, el pas del temps encara suposa més cost.

 

Les Solucions

Immediata: Re finançament i carència.

Si la manca de liquiditat s’està convertint en estructural, plantegeu una aportació de capital dels socis, o un préstec que permeti passar part del deute de curt a llarg termini. Presenteu els números amb claredat, explicant al banc la insuficiència de finançament inicial, o una desviació per no haver actuat amb celeritat davant d’un impagat o un imprevist.

Control de terminis

Preneu mesures correctores i controleu els seus terminis de cobrament. És possible que el termini real de cobrament sigui superior al previst:

  • Prioritzeu els cobraments per transferència o domiciliació.
  • Intenteu negociar terminis de pagament més curts, per exemple a 30 dies.

Recordeu que la llei de lluita contra la morositat estableix uns terminis de pagament de 30 dies, ampliables a 60 per acord entre les parts. Utilitzeu l’existència d’aquesta llei com a argument a favor vostre amb aquells clients que li paguin en un termini excessivament llarg.

En el cas de proveïdors, actueu en sentit contrari. Si la vostra empresa paga a 30 dies, per exemple, suggeriu que heu unificat les dates de pagament i que a partir d’ara pagareu a “30 dies final de mes”.

Actueu també sobre les existències i ajusteu el vostre estoc a la mesura real de les necessitats de lliurament i a la capacitat de reacció dels vostres proveïdors habituals.

 

Eviteu problemes de liquiditat finançant a llarg termini els actius corrents que acaben sent permanents. Redueixi costos financers actuant sobre els terminis de cobrament, de pagament i de manteniment de les existències al magatzem.

 

Font: © LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.

www.apuntesyconsejos.es

 

Si necessiteu més informació sobre aquest o altres temes relacionats amb la solvència de la vostra empresa, no dubteu a contactar amb nosaltres.