Actualment esteu veient Fiscal- Claus de la Campanya de Renda i Patrimoni 2019

Fiscal- Claus de la Campanya de Renda i Patrimoni 2019

El nostre soci-director Sergi Laborda apareix aquest mes a la secció Guia Fiscal i Jurídica de la revista Emprendedores i ens dona la seva opinió sobre les deduccions que regula de llei de l’IRPF per la realització d’inversions en empreses de nova o recent creació, entre les claus de la campanya de Renda i Patrimoni 2019.

IRPF/IP 2019. El Consell dels experts

Quan el subjecte passiu ha realitzat una inversió en empreses de nova o recent creació pot optar per la deducció que es regula en l’article 68.1 de la Llei d’IRPF, que s’aplica a la quota estatal de l’impost.

Amb independència dels requisits establerts per a l’entitat a la qual s’inverteix (forma societària, activitat econòmica i fons propis), les condicions per a aplicar la deducció són:

  • Accions o participacions subscrites en el moment de la constitució o adquirides en un termini màxim de tres anys.
  • La inversió haurà de romandre en el patrimoni entre 3 i 12 anys
  • La participació no pot ser superior al 40%

La base de la deducció està formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions, amb el límit de 60.000 euros i el percentatge de deducció és del 30%.

Així mateix, és imprescindible que l’empresa de nova creació expedeixi una certificació on s’indiqui que es compleixen els requisits exigits per a l’aplicació de la deducció en el període impositiu d’adquisició.

https://www.emprendedores.es/guia-fiscal-juridica/a31956785/campana-de-renta-y-patrimonio-2019/

 

Si estàs interessat/da en conèixer millor la nostra organització i els nostres serveis, pots contactar amb nosaltres per correu electrònic info@sellaresga.com en qualsevol moment del dia, o per telèfon al número  934674467 en horari de 9 a 14 h. i de 15 a 17 h. de dilluns a dijous i divendres de 9 a 14 h.

Si vols rebre les nostres novetats, subscriu-te a la nostra newsletter. Segueix-nos  a través de les xarxes socials,