Actualment esteu veient Fiscal. Finalitza el termini per presentar la declaració de béns i drets a l’estranger. Model 720

Fiscal. Finalitza el termini per presentar la declaració de béns i drets a l’estranger. Model 720

El dia 31 de març finalitza el termini per presentar el Model 720, “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger”, corresponent a l’exercici 2019.

Qui està obligat a presentar la declaració?

Estan obligats a presentar la declaració les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, sempre que superin els 50.000 €, situats a l’estranger, en alguna de les següents categories:

  • Comptes en entitats de crèdit
  • Valors, fons, assegurances i rendes
  • Béns immobles i drets sobre béns immobles

Pel que fa a aquells contribuents que ja han presentat una declaració en un exercici anterior, estaran obligats a la presentació de l’exercici 2019 quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

  • Que qualsevol dels saldos conjunts de les diferents categories informades en l’última declaració, hagi experimentat un increment superior a 20.000 €.
  • Que s’hagi perdut la titularitat d’algun dels béns declarats anteriorment.

Quan s’ha de presentar?

El termini de presentació es va iniciar l’1 de gener i finalitza el 31 de març de 2020.

La transmissió de la declaració informativa s’ha de realitzar obligatòriament per mitjans telemàtics.

Què sancions hi ha per no presentar la declaració?

En cas d’incompliment de l’obligació d’informar, s’estableix una multa fixa de 10.000 € a la qual es poden sumar 5.000 € per cada dada que no s’hagi comunicat o que, tot i ser comunicat, s’hagi fet de manera incompleta, inexacta o falsa. En cas que es presenti fora de termini, la sanció serà de 1.500 € amb increments de 100 € per cada dada o conjunt de dades.

Si està interessat / da en conèixer millor la nostra organització i els nostres serveis, pot sol·licitar cita prèvia, telèfon 934674467 en horari de 8:00 a 17:00 hores de dilluns a dijous i divendres de 8 a 14:00 hores.

Si vol rebre les nostres novetats, subscriu-te a la nostra newsletter.