Actualment esteu veient Fiscal-Tributari. Principals mesures fiscals recollides en l’acord programàtic de el nou Govern

Fiscal-Tributari. Principals mesures fiscals recollides en l’acord programàtic de el nou Govern

La revisió del règim fiscal de determinades societats o l’increment de l’IRPF per a les rendes més altes, són algunes de les mesures que PSOE i Unides Podem van acordar el 30 de desembre de 2019 per formar un Govern de coalició.

Impost sobre Societats

 • PIMES: aquelles societats que facturin menys d’un milió d’euros passaran de tributar d’un tipus de gravamen de l’25% a l’23%.
 • Es reformarà, garantint una tributació mínima del 15% de les grans corporacions, que s’ampliaria fins al 18% per a les entitats financeres i empreses d’hidrocarburs.
 • Es limitaran les exempcions de dividends / plusvàlues de societats per la seva participació en altres societats, reduint en un 5% les referides exempcions, en concepte de despeses no deduïbles en l’impost, de gestió de la participació que manté la matriu en la filial, com preveu i permet la Directiva matriu-filial.
 • Revisió de el règim fiscal de cooperatives i societats laborals.
 • Reforma de el règim jurídic i fiscal de les SOCIMIS, aplicant un tipus de gravamen de l’15% sobre els beneficis no distribuïts

Impost sobre el Valor Afegit

 • Reducció de el tipus de gravamen d’IVA dels serveis veterinaris i dels productes d’higiene femenina.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 • Increment de 2 punts en els tipus impositius sobre la base general per als contribuents que tinguin rendes superiors a 130.000 € i 4 punts per la part que excedeixi de 300.000 €.
 • El tipus estatal sobre les rendes de capital, s’incrementarà en 4 punts percentuals per a aquestes rendes superiors a 140.000 €.
 • S’estudiarà la fiscalitat de les grans fortunes a l’objecte que contribueixin a un sistema fiscal més just i progressiu.

Nous impostos per adaptar el sistema tributari a la nova economia

 • Aprovació de l’Impost sobre determinats serveis digitals.
 • Aprovació de l’impost sobre les transaccions financeres per gravar les operacions de compra d’accions espanyoles executades per operadors de el sector financer.
 • Nova fiscalitat verda com a mecanisme per desincentivar comportaments nocius per al medi ambient.

Si està interessat / da en conèixer millor la nostra organització i els nostres serveis, pot sol·licitar cita prèvia, telèfon 934674467 en horari de 8:00 a 17:00 hores de dilluns a dijous i divendres de 8 a 14:00 hores.

Si vol rebre les nostres novetats, subscriviu-vos a la nostra newsletter.