Actualment esteu veient Inici campanya de Renda i Patrimoni exercici 2019

Inici campanya de Renda i Patrimoni exercici 2019

Com ja sabrà, les mesures extraordinàries que s´han pres per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 per part del Govern, no contempla la interrupció dels terminis per a la presentació de les declaracions de RENDA i PATRIMONI del 2019 i com cada any per aquestes dates, ens permetem recordar-li la cita amb Hisenda i l’inici de la CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI.

Les declaracions de l’IRPF i Impost sobre el Patrimoni s’han de presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 1 d’abril i 30 de juny de 2020, ambdós inclosos, domiciliant el pagament de la totalitat o del primer termini fins el 25 de juny de 2020. En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon s’ha d’ingressar, com a màxim, el dia 5 de novembre de 2020.

Pot consultar la relació de documents i dades necessàries per a la confecció de les declaracions esmentades, que detallem de forma orientativa, mitjançant aquest enllaç a Documentació.

Principals novetats de la campanya d’aquest any:

  • RENDIMENTS CAPITAL IMMOBILIARI

Es crea un nou annex de complementació voluntària, en el que els contribuents podran consignar el NIF dels proveïdors de determinades despeses, així com el seu import.

  • RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Es clarifiquen determinades despeses, com per exemple, identificació de la variació d’existències de l´exercici, desglòs més ampli de les despeses de personal, diferenciació de despeses per primes d’assegurances i les dotacions per amortització de l’immobilitzat material i immaterial.

Des de la declaració de l’estat d’alarma, estem treballant plenament operatius des dels nostres domicilis i l’atenció en general es fa EXCLUSIVAMENT PER MITJANS TELEMÀTICS (correu electrònic, telèfon, xarxes socials).

A partir del dilluns 20 d’abril de 2020 ampliem l’horari d’atenció telefònica, tal com segueix:

  • De dilluns a dijous laborables: de 9.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 17.00 h.
  • Els divendres laborables: de 9.00 a 14.00 h.

Pot contactar amb nosaltres per ampliar aquesta informació, al telèfon 934674467, o bé al correu electrònic info@sellaresga.com.