Actualment esteu veient Laboral. Autònom. Fins al 30 de setembre pot modificar la base de cotització.

Laboral. Autònom. Fins al 30 de setembre pot modificar la base de cotització.

Laboral. Autònom. Fins al 30 de setembre pot modificar la base de cotització.

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzar. Aquesta decisió és molt important ja que d’ella depenen les seves prestacions actuals i la seva futura pensió.

La base de cotització es pot modificar fàcilment i de forma telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per fer el canvi.

Fins al 30 de setembre té l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat. És el tercer termini de 2019, però l’última oportunitat per als que vulguin que la seva base pugi o baixi dintre de l’any. A partir d’octubre, els canvis no es faran efectius fins al 2020.

L’elecció que es faci de la quota serà molt important, ja que aquest és el paràmetre que marca la quantia de les prestacions que rebrà com a autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació.

Poden escollir la base de cotització que vulguin entre el mínim de 944,40 euros mensuals i el màxim de 4.070,10 euros mensuals. En funció d’aquesta decisió, pagarà més o menys quota.

A més, també pot demanar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, la qual cosa ha de comunicar també abans del 1 d’octubre.

Si està interessat en modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional i li resoldrem qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

Pot demanar cita prèvia amb els assessors, telèfon 934674467 en horari de 8:00 a 17:00 hores de dilluns a dijous i divendres de 8 a 14:00 hores.