Actualment esteu veient Laboral. Nova bonificació en les cotitzacions

Laboral. Nova bonificació en les cotitzacions

Les contractacions indefinides efectuades des de l’1 d’abril, permeten aplicar una nova bonificació en les cotitzacions.

El Reial Decret Llei 8/2019 de 8 de març estableix que, si una empresa signa un contracte indefinit amb un aturat que porti inscrit a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos dins dels 18 anteriors a la contractació, podrà aplicar una nova bonificació. En concret:

  • La bonificació és de 108,33 euros mensuals (1.300 euros a l’any) durant tres anys si es contracta un home, i de 125 euros al mes (1.500 euros a l’any) si es contracta a una dona.
  • Si el contracte es celebra a temps parcial, la bonificació es gaudeix de manera proporcional a la jornada de treball pactada.

Per poder aplicar la bonificació, l’empresa ha de complir requisits, com ara:

  • Els generals fixats en matèria de bonificacions.
  • Els específics, com el mantenir l’empleat almenys tres anys i el nivell d’ocupació assolit durant almenys dos anys.

Si s’incompleixen aquests requisits s’haurà de retornar l’ incentiu, excepte si l’incompliment es produeix per acomiadament objectiu o disciplinari procedents, per dimissió, per jubilació, etc.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

També pot demanar cita prèvia amb els assessors, telèfon 934674467 en horari de 8:00 a 17:00 hores de dilluns a dijous i divendres de 8 a 14:00 hores.