Actualment esteu veient Laboral. S’aproven mesures laborals per a 2020

Laboral. S’aproven mesures laborals per a 2020

El 2020 s’inicia amb l’aprovació de diverses mesures de caràcter laboral, moltes d’elles provisionals i a l’espera de la posada en marxa de el nou Govern de coalició.

En aquest post destaquem les que considerem de major impacte:

  • SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI): fins que no es publiqui un nou Reial Decret (RD) que reguli el nou salari mínim interprofessional, per a l’any 2020 es prorroga la vigència del RD 1462/2018, de 21 de desembre, que va fixar el SMI per l’any 2019.
  • TIPUS I BASES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL (SS): provisionalment, des de l’1 de gener, fins que no entri en vigor la Llei de pressupostos generals de l’Estat o una altra norma amb rang legal que reguli aquesta matèria, es mantenen les quanties de la base màxima de cotització en el sistema de la SS, la cotització de el sistema especial dels empleats de la llar, la cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Les bases mínimes de cotització es mantenen fins que s’aprovi el nou SMI. Es SUSPÈN l’aplicació de sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2020.
  • REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS DEL SISTEMA DE LA SS, provisionalment, des de l’1 de gener, fins que no entri en vigor la Llei de pressupostos generals de l’Estat o una altra norma amb rang legal que reguli aquesta matèria, els imports de les pensions es mantenen en el mateix import que tinguin reconegut el 31 de desembre de 2019. Un cop s’aprovi la norma corresponent, la revaloració de les pensions produirà efectes des del 1 de gener de 2020.
  • IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), encara que no s’ha publicat cap referència en relació a l’IPREM, aquest indicador es manté en el mateix import vigent a 31 de desembre de 2019, fins que una nova llei el modifiqui o el revisi.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest post, així com si està interessat / da en conèixer millor la nostra organització i els nostres serveis, pot sol·licitar cita prèvia, telèfon 934674467 en horari de 8:00 a 17:00 hores de dilluns a dijous i divendres de 8 a 14:00 hores.

Si vol rebre les nostres novetats, subscriviu-vos a la nostra newsletter.