Actualment esteu veient Legal – Protecció de dades. Informació dels candidats sobre coronavirus en la contractació de personal

Legal – Protecció de dades. Informació dels candidats sobre coronavirus en la contractació de personal

La informació d’haver patit el coronavirus i desenvolupat anticossos d’aquesta malaltia és una dada personal relativa a la salut, que el Reglament General de Protecció de Dades la qualifica en el seu article 9, de categoria especial, això vol dir que obtenir i fer ús d’aquesta dada per l’empresa ocupadora està subjecte a la normativa de protecció de dades.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) adverteix que les pràctiques consistents en sol·licitar als/les candidats/es a un lloc de treball la informació per saber si han passat la COVID-19 i desenvolupat anticossos, com a requisit per accedir al lloc de treball ofert, constitueixen una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable.

En tractar-se d’una dada relativa a la salut de les persones, és necessària la concurrència d’algunes de les excepcions previstes en el Reglament per poder fer ús del seu tractament, excepcions però, no són, a criteri de l’AEPD, aplicables en aquest cas:

1.- Consentiment lliure: en aquest cas, existeix un clar desequilibri entre les parts. El consentiment resta condicionat per la necessitat o la voluntat d’accedir a un lloc de treball, fet que anul·la la llibertat de la persona. Conseqüentment, no serà lícit un tractament de dades de salut com l’esmentat per part de l’empresa basant-se en un consentiment de la persona candidata, per no ésser aquest un consentiment lliure.

2.- La base jurídica de l’execució d’un contracte: no és aplicable, doncs la sol·licitud d’aquesta dada de salut no és necessària per l’execució o formalització del contracte de treball, es vulnera el principi de minimització de les dades.

3.- Per atendre les obligacions i l’exercici de drets específics del responsable o l’interessat en l’àmbit del dret laboral: no és aplicable. Sol·licitar informació sobre l’estat d’immunitat front la COVID-19 va més enllà de les obligacions i drets específics que la legislació de Dret laboral i de la seguretat i protecció social imposa a l’empresa. Primerament, perquè la persona interessada encara no és empleada per tant, l’empresa no té obligacions o drets específics vers a aquesta i, en segon lloc, perquè aquesta informació, no contribueix a la protecció de la resta de personal o de la pròpia persona doncs els protocols de prevenció de riscos, adoptats per les autoritats sanitàries i laborals, s’apliquen per igual a tot el personal, i estan orientats a la presència d’infecció als casos sospitosos, aquests protocols no estableixen cap excepció per a persones que ja hagin patit la malaltia.

En base a tot això, no existeix base jurídica pel seu tractament, i segons diu la pròpia AEPD, la finalitat del tractament, tampoc seria legítima. Doncs la sol·licitud d’informació sobre la immunitat a la COVID-19, com a requisit per accedir a un lloc de treball, donaria lloc a una diferència de tracte que no obeeix a una justificació objectiva i raonable.

Aquesta dada de salut no pot ésser objecte de tractament per l’empresa ni ésser sol·licitat als candidats a una ocupació.

I si són les pròpies persones candidates qui inclouen aquesta informació en els seus currículums?

L’empresa no podrà fer ús d’aquesta informació que a més, requeriria d’una verificació que com s’ha assenyalat, seria il·lícita. L’empresa procedirà a suprimir aquesta informació per no infringir la normativa de protecció de dades procedint, si no es pot assegurar que la dada de la immunitat no influirà en la decisió que finalment s’adopti,  la destrucció del currículum i eliminació del candidat del procés selectiu.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquesta entrada, així com si estàs interessat / da en conèixer millor la nostra organització i els nostres serveis, pots sol·licitar cita prèvia, telèfon 934674467, qualsevol mati, de dilluns a divendres, entre les 8:30 i les 14:00, i a les tardes, de dilluns a dijous entre les 15:00 i les 17:00 hores.

Si vols rebre les nostres novetats, subscriu-te a la nostra newsletter. Segueix-nos  a través de les xarxes socials,