Actualment esteu veient Li expliquem la pròrroga extraordinària de sis mesos per als contractes d’arrendament

Li expliquem la pròrroga extraordinària de sis mesos per als contractes d’arrendament

El passat mes de desembre es va publicar el BOE núm. 311 de 28/12/2022, amb el Reial decret llei 20/2022, amb noves mesures en resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, i que engloba també altres temes d’interès per a l’arrendador i l’arrendatari d’un immoble.

Entre aquestes mesures, hi ha la pròrroga extraordinària de sis mesos per als contractes d’arrendament que acabin la vigència abans del 30 de juny de 2023. S’aplicarà a tots aquells contractes subjectes a la LAU de 1994.

Els arrendataris poden sol·licitar aquesta pròrroga a partir de la data de finalització de l’arrendament, i s’aplicaran les mateixes condicions del contracte en vigor. La renda aplicable durant la pròrroga es podrà actualitzar conforme estigui previst al contracte, amb subjecció al límit del 2% de l’IPC tal com li expliquem al nostre anterior article (Conegui la nova pròrroga de limitació de l’IPC en arrendaments).

L’arrendador està obligat a acceptar la pròrroga de l’arrendatari excepte quan per ambdues parts s’hagin pactat altres condicions, o quan l’arrendador hagi avisat prèviament que aquest habitatge necessita per a si mateix o per a un familiar.

Si necessita assessorament legal sobre aquest, o altres temes, es pot posar en contacte amb nosaltres fent clic al següent enllaç: https://www.sellaresga.com/contacto/