Actualment esteu veient Nova “Llei Crea i Creix”

Nova “Llei Crea i Creix”

El passat 19 d’octubre del 2022 va entrar en vigor aquesta nova llei de creació i creixement d’empreses, i lluita contra la morositat. Les principals novetats que recull aquesta norma són:

Constitució de SRL

1.- Es redueix el capital social mínim fins a la simbòlica xifra d’1 euro, si bé amb un règim especial mentre no arribi als 3.000 euros, per a protegir els creditors socials, d’acord amb el qual:

  • S’ha de destinar a la reserva legal almenys el 20% del benefici fins que aquesta reserva, juntament amb el capital social, arribi als 3.000 euros.
  • En cas de liquidació, voluntària o forçosa, si el patrimoni de la societat és insuficient per atendre el pagament de les obligacions socials, els socis respondran solidàriament de la diferència entre l’import de 3.000 euros i la xifra del capital subscrit.

 

2.- Desapareixen la societat limitada de formació successiva (SLFS), que permetia constituir societats amb un capital inferior al mínim legal establert fins ara, i la societat limitada nova empresa (SLNE), que passa a regular-se pel règim ordinari de qualsevol SRL.

 

3.- S’agiliten i abarateixen els tràmits administratius:

  • S’estableix la possibilitat d’utilitzar models en les llengües cooficials a les diferents comunitats autònomes per a la constitució d’una SRL mitjançant escriptura pública amb format estandarditzat amb estatuts tipus. A més, la seva inscripció al BORME queda exempta de taxes.
  • La inscripció definitiva d’una SRL mitjançant escriptura pública amb format estandarditzat sense estatuts tipus s’ha de fer en el termini 5 dies des de l’assentament de presentació o, si escau, de l’esmena (abans era en el termini ordinari de 15 dies).

 

Creixement i expansió de les empreses

Per fomentar el creixement i l’expansió de l’empresa s’introdueixen mesures adreçades a millorar el suport financer, flexibilitzant els mecanismes de finançament alternatiu com ara el crowdfunding, la inversió col·lectiva i el capital risc.

 

Factura electrònica

La factura electrònica és un instrument útil per reduir els costos de transacció del trànsit mercantil i pot servir, a més, per facilitar laccés a la informació sobre els terminis de pagament entre empreses. Per això, s’estableix l’obligatorietat d’expedir i trametre factures electròniques a tots els empresaris i professionals en les relacions comercials. En general, a partir dels 2 anys des del desenvolupament reglamentari de la L 18/2022.

 

Lluita contra la morositat comercial

Es busca impulsar la transparència pel que fa als períodes de pagament de les operacions comercials. El Govern crearà i regularà el funcionament d’un Observatori Estatal de la Morositat Privada, encarregat del seguiment de l’evolució de les dades de pagament i la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit.

 

A fi de frenar la morositat, les empreses que no compleixin els terminis establerts a la L 3/2004, no podran optar a subvencions públiques, ni ser empreses col·laboradores.

 

Així mateix, es reforça la normativa de contractació pública per garantir que els adjudicataris abonin en temps el preu pactat amb els subcontractistes.

 

Si necessita ampliar aquesta o una altra informació, no dubti en contactar amb nosaltres, fent clic aquí