Actualment esteu veient Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

El dia 14 d’abril de 2016 va entrar en vigor el Reglament Europeu de Protecció de Dades aprovat pel Parlament Europeu. El nou Reglament millora per als ciutadans l’accessibilitat i el control de les seves dades personals, redueix tràmits per a les empreses i harmonitza la normativa europea per a tots els països membres.

El Reglament estableix un període transitori de dos anys per a la seva implantació en els diferents estats membres. Per tant, serà d’obligatori compliment a partir de maig de 2018.

Principals novetats que implica el nou Reglament:

  • Modifica els drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) i inclou els drets de limitació, portabilitat i esborrat de dades ( Dret a l’oblit).
  • Inclusió d’un procediment de control i registre de les activitats dels encarregats de Tractament.
  • Es crea la figura del delegat de protecció de dades per a empreses que operin amb determinades activitats.
  • Serà obligat ori per als Estats la creació d’una autoritat de control independent. Es crearà un “One stop shop” o finestreta única, el que facilita tràmits a empreses amb seu a diversos països.
  • Desapareix la graduació de sancions i s’incrementen les multes administratives.
  • Nous requisits de caràcter operatiu i jurídic per a la gestió de transferències internacionals de dades.

Per tot això, recomanem que tinguin en compte aquesta nova regulació de cara a la planificació de la seva implantació a la normativa interna de l’empresa.

Per ampliar aquesta informació poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Maribel Vaquero

mvaquero@sellaresga.com