Actualment esteu veient Pressupostos generals de l’Estat del 2023: mesures laborals

Pressupostos generals de l’Estat del 2023: mesures laborals

El passat 24 de desembre es va publicar al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023. Aquesta Llei es divideix en dos grans blocs, el fiscal i el laboral, i en aquest article li parlarem sobre les mesures laborals més destacades.

Pensions:

  • La revaloració mitjana de les pensions per a aquest 2023 serà igual a l’increment de l’IPC que hi va haver entre el desembre del 2021 i el novembre del 2022, que és d’un 5,7%. L’import màxim per a una pensió serà de 2.819,18€ al mes.
  • Les prestacions d’orfandat causades per violència contra la dona augmentaran el 2023 el mateix percentatge que s’aprovi per al Salari Mínim Interprofessional del dit any.

Per a la cotització al Règim General de la Seguretat Social s’implanta:

  • Una base màxima de cotització de 4.495,5€ mensuals.
  • La base mínima de cotització serà de 1.037,4€, augmentant en el mateix percentatge que el Salari Mínim Interprofessional, és a dir, un 8%.

Per a les bonificacions i reduccions:

  • Continua suspès el bonus de prevenció, és a dir, no hi haurà reducció de les cotitzacions per contingències professionals, encara que hi hagi disminució de la sinistralitat laboral.

Quant a les prestacions per desocupació:

  • L’import de la prestació per desocupació s’incrementa fins al 60% de la base reguladora. Aquest percentatge s’aplicarà també als qui a 1 de gener de 2023 ja estiguessin percebent una prestació d’aquest tipus.

Com pot veure, aquest tema pot ser-li de gran interès, si vol rebre assessorament professional sobre aquesta nova Llei o altres temes legals, no dubti en contactar amb nosaltres fent clic al següent enllaç https://www.sellaresga.com/ contacte/