Actualment esteu veient Procés de Revisió Cadastral Barcelona i Terrassa

Procés de Revisió Cadastral Barcelona i Terrassa

S’està duent a terme el procés de revisió cadastral a les ciutats de Barcelona i de Terrassa que entrarà en vigor l’1 de gener de 2018.

El passat 26 de maig es va publicar l’edicte amb l’acord de la Ponència de Valors total dels béns immobles urbans del municipi de Barcelona.

La ponència estarà exposada al públic de dilluns a divendres, dins l’horari d’atenció Gerència Cadastral (Travessera de Gràcia 58), també es pot consultar a través del web del propi cadastre.

Durant els mesos de juny i juliol s’iniciarà la notificació dels nous valors als propietaris. Aquesta notificació serà per correu i en ella es facilitarà una clau perquè el propietari pugui descarregar la notificació electrònica de la nova valoració dels immobles.

Durant els mesos de setembre i octubre es notificaran els nous valors per correu als propietaris que no hagin descarregat l’esmentada notificació electrònica.

És important estar pendent de la notificació, i en el supòsit de no estar d’acord amb els valors, la propietat tindrà un termini d’un mes per presentar recurs de Reposició.

L’increment mitjà dels valors com a conseqüència d’aquesta revisió cadastral és del 30% a Barcelona, i del 25% a Terrassa. Sembla que l’objectiu final és que els valors cadastrals siguin aproximadament la meitat dels valors de mercat dels immobles.

Es preveu que l’alça s’apliqui de manera gradual durant un període de 10 anys. A més, els ajuntaments tenen previst aprovar reduccions per evitar l’increment de l’IBI l’any 2018.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.