REFORMA FISCAL-TAULA COMPARATIVA RETENCIONS

Amb la Reforma Fiscal aprovada en el BOE el 28 de Novembre de 2014 hi ha hagut canvis en relació als percentatges de les retencions de determinats rendiments.

Posem a la seva disposició aquesta taula comparativa de retencions des de 2014, 2015, 2016 per facilitar la seva aplicació en funció de la reforma.

Com sempre, estem a la seva disposició per ampliar aquesta informació i atendre qualsevol dubte o consulta.

 

TAULA COMPARATIVA DE RETENCIONS DES DE 2014, 2015 I 2016

PELS PRINCIPALS TIPUS DE RENDA

 

TIPUS RENDIMENT

 

2014

2015

2016

OBSERVACIONS

Rendiments del Treball

Administradors

art 101.2 LIRPF

42%

37%

35%

19% si provenen d’entitats en la que la xifra de negoci no superi els 100.000 euros.

Rendiments del Treball

derivats d’impartir cursos, conferencies, etc

art 101.3 LIRPF

21%

19%

18%

 

Rendiment del Capital

Mobiliari art 101.4 LIRPF

21%

20%

19%

 

Rendiments d’Activitats Econòmiques: professionals art 101.5 LIRPF

21%

19%

18%

15% si els ingressos íntegres van ser <15.000 euros en l’any anterior

 

Disp.Ad 40ª LIRPF

9%(1)

9%(1)

9%(1)

15%

15%

15%

Rendiments del capital Immobiliari (arrendament i sotsarrendament)

art 101.8 LIPF

21%

20%

19%

 

 

 

1 En el període d’inici de l’activitat i en les activitats previstes en l’article 95 del Reglament d’IRPF.