Actualment esteu veient Salari mínim interprofessional (SMI) vigent per a l’any 2019

Salari mínim interprofessional (SMI) vigent per a l’any 2019

Salari mínim interprofessional (SMI) vigent per a l’any 2019

 

El BOE de 27 de desembre ha publicat el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019.

Indiquem a continuació els aspectes que considerem més rellevants:

L’increment que representa un percentatge d’augment del 22,30% respecte a l’SMI de l’any 2018 i afecta les activitats d’Agricultura, indústria i serveis sense limitació de sexe ni edat.

La quantia queda establerta en els següents imports:

  • SMI dia: 30 euros
  • SMI mensual: 900 euros
  • SMI anual: 12.600 euros, amb inclusió de les pagues extres

Els imports indicats s’entenen referits a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitza jornada inferior es percebran a prorrata.

Treballadors eventuals i temporers:

  • Quan els serveis a una sola empresa no excedeixin de 120 dies, la quantia a percebre no podrà ser inferior a 42,62 euros per jornada legal d’activitat.

Empleats de la Llar familiar:

  • Per els empleats de la llar que treballin per hores i en règim extern, l’import de l’hora efectivament treballada serà de 7,04 euros.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema pots contactar amb nosaltres per telèfon al número 934674467, per Mail al compte info@sellaresga.com o bé presencialment a les nostres oficines del carrer Còrsega, 381 1 plantes de Barcelona.