Actualment esteu veient SELLARÈS ASSESSORS adapta el seu Sistema de Gestió a la Norma UNE-EN ISO 9001: 2015

SELLARÈS ASSESSORS adapta el seu Sistema de Gestió a la Norma UNE-EN ISO 9001: 2015

Sellarès Assessors consolida el seu compromís amb la qualitat i l’excel·lència, renovant per vintè any consecutiu el seu Sistema de Gestió. Els serveis de comptabilitat, obligacions tributàries, nòmina i consultoria superen amb èxit l’auditoria d’AENOR sobre els requeriments de la norma ISO 9001: 2015.

Segons recull l’informe de l’auditor, “el sistema de gestió compleix amb els requisits de la Norma i amb la resta de criteris d’auditoria, requisits legals i reglamentaris, requisits de client, requisits propis del Sistema de Gestió intern i es considera que es troba eficaçment implantat”. Tanmateix indica: “S’ha comprovat una bona implantació del Sistema respecte als requisits especificats en la norma de referència, UNE-EN ISO 9001: 2015. Es comprova un bon grau de maduresa del Sistema “.

L’informe d’auditoria també destaca els següents punts forts del sistema:

  • L’exhaustiva planificació, seguiment i anàlisi dels objectius anuals
  • El constant augment de clients
  • El 75% del personal satisfet de pertànyer a l’organització, segons l’últim informe de clima laboral.
  • El nombre d’empreses (118) que utilitzen el portal de l’empleat, perquè el seu personal pugui obtenir fàcilment la seva pròpia nòmina i la documentació de la mateixa.
  • El percentatge de clients (57%) que utilitzen el portal del client.
  • La millora dels resultats de satisfacció de clients en comparació amb els resultats de 2016.
  • El bon ús de la marca AENOR

Tot això és possible gràcies a tots i cadascun dels professionals i col·laboradors que formen Sellarès Assessors, encarregats de prestar els serveis i donar resposta als clients.

Així mateix, des de Sellarès Assessors agraïm als clients la confiança dipositada en la nostra organització, que segueix creixent i millorant dia a dia per satisfer les seves necessitats