Actualment esteu veient Compensació de crèdits entre societat i soci

Compensació de crèdits entre societat i soci

En la vida d’una societat, és habitual que algun soci li presti diners (o al revés). Si el deute perdura en el temps, es poden generar conflictes comptables o acumular-se imports elevats difícils de cobrir.

És molt important que aquestes operacions quedin ben documentades, tant en un contracte de préstec –indicant import i venciment– com en la comptabilitat, reconeixent el crèdit o el deute. 

També ha de tenir en compte que Hisenda controla aquest tipus de moviments, així que, si la comptabilitat reflecteix un saldo permanent a favor de la societat, es podria entendre que el que hi va haver en realitat va ser una retribució encoberta (un dividend o el pagament d’uns serveis que s’han comptabilitzat com a préstec per evitar la tributació en l’IRPF). Si el que persisteix és un saldo a favor del soci, Hisenda considerarà que es va atorgar un préstec a la societat.

Si hi ha hagut entrades i sortides, el més senzill per reduir aquests saldos és compensar o cedir els crèdits:

  1. Compensació: li expliquem amb un exemple molt simple. Si un soci és deutor de la societat per un préstec de 20.000€ i alhora és creditor per 9.000 euros (perquè al seu dia va pagar de la seva butxaca factures de l’empresa), aquests saldos poden compensar-se “tancant” un dels comptes i rebaixant l’altra (quedaran 11.000 euros a favor de la societat).
  2. Per a situacions complexes amb diversos socis, es pot cedir el crèdit. Com qualsevol altre bé o dret, un crèdit es pot transmetre.

Com pot veure, aquest tema és molt rellevant dins d’una empresa, si desitja rebre més informació o assessorament, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres https://www.sellaresga.com/contacte/