Actualment esteu veient Consell interessant: Impagats i IVA.

Consell interessant: Impagats i IVA.

 • Autor de l'entrada:
 • Categoria de l'entrada:Informació

Sap que podrà recuperar l’IVA repercutit?

Si la vostra empresa està obligada a declarar i ingressar l’IVA que repercuteix a les vostres factures, amb independència que els clients us ho paguin o no, podreu recuperar-lo. En cas d’impagament, té la possibilitat de recuperar aquest impost, complint alguns requisits i duent a terme els tràmits corresponents:

 • Que hagi transcorregut un any des de la data de loperació i es facin els tràmits de recuperació de lIVA en els sis mesos següents.
 • Que el destinatari sigui un empresari o professional. En cas contrari, la base imposable (IVA exclòs) ha de ser superior a 50 euros.
 • Que la circumstància estigui reflectida als llibres de registres d’IVA.

Per a la reclamació haurà d’iniciar un procediment judicial contra el deutor per tal de cobrar el deute i haver requerit el deutor per conducte notarial, perquè pagui o per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació.

La vostra empresa pot rectificar les factures que hagi emès a ens públics i hagin estat impagades, però té l’obligació d’obtenir un certificat en què consti el reconeixement de l’obligació de pagament, així com la quantia.

Per poder recuperar l’IVA repercutit, mireu que la vostra empresa no s’hagi declarat en concurs de creditors. Si això passa, ha de complir els tràmits aplicables de recuperació de terminis.

PASSOS A SEGUIR per a la factura rectificativa:

 • Emetre-la dins dels primers sis mesos o un any.
 • Incloeu una menció on quedi reflectit perquè envia el cobrament.
 • Si el crèdit està garantit amb hipoteca, banc o assegurança de crèdit, no escau la rectificació. Tampoc no podrà si el deutor és una empresa del seu propi grup ni una empresa vinculada.

PASSOS A SEGUIR per avisar a Hisenda:

 • S’ha de fer d’aquí a un mes des de l’emissió de la factura rectificativa.
 • S’especificarà que no fa referència a certs tipus de crèdits oa operacions amb destinataris fora d’Espanya.
 • La documentació s’ha de presentar juntament amb la còpia de factures rectificatives i els justificants d’enviament al deutor, així com la còpia de la demanda judicial o els requeriments notarials.
 • La presentació daquesta comunicació i els seus annexos sefectuarà electrònicament a través del registre a la web dHisenda, utilitzant el model 952.
 • Les empreses receptores de factures rectificatives també ho han de comunicar a Hisenda amb aquestes factures i la seva inclusió a la declaració d’IVA.

Ara sí, si vostè compleix amb tots els requisits indicats, ja podrà recuperar l’impost simplement computant aquestes factures a la declaració mensual o trimestral corresponent.

Recordeu, per a qualsevol dubte o consulta, contacteu amb #SellaresAssessors trucant-nos al 93 467 44 67 o escrivint-nos a info@sellaresga.com . Us ajudarem en tot el que necessiteu!