Actualment esteu veient Què passarà amb el preu del lloguer aquest 2024?

Què passarà amb el preu del lloguer aquest 2024?

Segur que durant el 2023 ha notat un significatiu increment en els preus del lloguer. Un fenomen degut, en gran mesura, a un desequilibri entre oferta i demanda, intensificat per les modificacions recents en la legislació de l’habitatge. Ara cal preguntar-se si aquesta tendència alcista es mantindrà durant aquest 2024.

Per respondre aquesta pregunta cal tenir en compte diversos elements influents en la dinàmica del mercat.

En primer lloc, l’oferta i la demanda. Experts del sector assenyalen que les ciutats amb una robusta generació de treball enfrontaran una pressió més gran en els preus.

En segon lloc, la incidència a la llei de l’habitatge, la incertesa generada per aquesta normativa està limitant l’oferta.

A més a más, aquests ajustaments impliquen repercussions socials amb tendències preocupants. D’una banda, l’exclusió d’inquilins amb menys capacitat econòmica i, de l’altra, l’augment de la demanda d’habitacions en habitatges compartits.

Per tant, les expectatives per al 2024 són que la tendència alcista es mantindrà i l’impacte serà més acusat a ciutats amb un mercat laboral més actiu.

La situació actual planteja reptes socials d’envergadura relacionats amb l’accés a l’habitatge i l’adaptació de dinàmiques per facilitar l’accés als sectors que la nova legislació cerca protegir.

Tot i que el preu del lloguer segueixi tensionant-se aquest any, recordi que la intensitat d’aquest augment estarà subjecta a variacions, depenent de la localització geogràfica i les polítiques implementades a cada comunitat autònoma.