Actualment esteu veient Quadres de Comandament: el futur de la gestió empresarial

Quadres de Comandament: el futur de la gestió empresarial

  • Autor de l'entrada:
  • Categoria de l'entrada:Serveis

En un món empresarial cada cop més competitiu i en constant evolució, la capacitat per prendre decisions informades i àgils s’ha convertit en una peça clau per a l’èxit i la sostenibilitat de les empreses. En aquest context, els quadres de comandament emergeixen com a eines indispensables per als directius i empresaris, proporcionant una visió clara i comprensiva dels principals indicadors de negoci en temps real. 

A Sellarès Assessors, amb la nostra tradició d’innovació i compromís amb l’excel·lència, oferim el nou servei de Quadres de Comandament, dissenyat específicament per potenciar la visió empresarial i estratègica dels nostres clients.

El servei de Quadres de Comandament de Sellarès Assessors, desenvolupat amb l’avantguardista tecnologia de Microsoft Power BI, ofereix una solució integral per a l’anàlisi de dades laborals i econòmiques de l’empresa. A través d’informes laborals, els nostres clients poden examinar l’evolució de la seva plantilla, l’absentisme, els costos laborals, i els salaris, considerats indicadors essencials per a la presa de decisions estratègiques i operatives. Paral·lelament, els informes econòmics permeten analitzar indicadors comptables clau, com xifres de vendes, compte de resultats, i el balanç, proporcionant una perspectiva global del rendiment de l’empresa.

La interactivitat i la capacitat de personalització són aspectes destacats d’aquests quadres, permetent als usuaris navegar a través de les dades, aprofundir en l’anàlisi, i exportar la informació a fulls de càlcul per a un treball més flexible. Aquesta dualitat de perspectiva—comptable i laboral—garanteix una comprensió integral dels diversos aspectes del negoci, des del rendiment financer fins a la gestió de recursos humans, assegurant així una presa de decisions més informada i estratègica.

Accedir a aquesta eina és senzill a través del Portal Client, on els usuaris autoritzats poden consultar els quadres de comandament de manera segura i eficient. La implementació d’aquest servei no només reflecteix el nostre compromís amb la incorporació de tecnologia d’avantguarda en la nostra organització, sinó que també subratlla el nostre propòsit de millorar contínuament la qualitat i la competitivitat dels serveis que oferim als nostres clients.

Els Quadres de Comandament són més que una simple eina d’anàlisi; són una solució que habilita als nostres clients a transformar dades en decisions estratègiques, maximitzar la seva visió del negoci, i fomentar un creixement sostenible. Convidem als nostres clients a descobrir com aquest servei pot multiplicar la seva productivitat i afavorir el creixement del seu negoci, reafirmant el nostre compromís d’acompanyar-los en cada pas cap a l’èxit.

Per a més informació sobre com accedir i consultar els informes dels Quadres de Comandament, no dubtin en contactar amb el seu assessor personal a Sellarès Assessors. Estem aquí per assegurar que cada decisió que prenguin estigui informada, sigui estratègica i condueixi a l’èxit sostenible de la seva empresa.